Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2013r., poz. 1183),
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2019.434 t.j.)

Wymagane dokumenty:

 1.  Wypełniony wniosek  - formularze do pobrania w załącznikach na dole artykułu

   JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK - przykładowo wypełniony formularz

Miejsce załatwienia:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, parter pok. nr 4,

UWAGA: Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

 1. Pobierz i wypełnij formularz - dostępny w załącznikach do niniejszego artykułu;
 2. Zaloguj się na platformie ePUAP;
 3. Wyszukaj usługę: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór" i uruchom: przycisk "załatw sprawę";
 4. W polu "ustaw/zmień adresata" wyszukaj i wybierz "Starostwo Powiatowe w Jarosławiu";
 5. Plik z wnioskiem dołącz do pisma jako załącznik  (pod oknem z tekstem pisma);
 6. Podpisz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wyślij.

Opłaty:

Uwaga! Ośrodek nie przyjmuje i nie rozlicza przedpłat za udostępnione materiały.
Po złożeniu wniosku Ośrodek przygotowywuje dokument naliczenia opłaty i przekazuje Wnioskodawcy. Opłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu takiego dokumentu.

Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego następuje odpłatnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Opłaty za wypisy / wyrysy pobierane są według następujących jednostek rozliczeniowych:

Jednostka rejestrowa gruntów

 • Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego - 40,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego - 50,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego - 24,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego - 30,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego - 140,00 zł
 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 150,00 zł
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego - 105,00 zł
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego - 110,00 zł

Jednostka rejestrowa budynków albo jednostka rejestrowa lokali

 • Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego - 25,00 zł
 • Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego - 30,00 zł

Pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali

 • Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego - 15,00 zł
 • Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego - 20,00 zł

Opłaty można wnieść:/strong>

 • gotówką - w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu – parter, pok. 27
 • kartą płatniczą - pokój nr 25, parter Starostwa
 • za pomocą usługi BLIK - pokój nr 101, I piętro Starostwa
 • wpłatą na konto bankowePowiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu - Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Jarosławiu nr konta 44 1090 2590 0000 0001 3031 1333

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski składane osobiście załatwiane się w dniu złożenia.
W przypadku wniosku dotyczącego szerokiego zakresu danych lub wymagającego dużego nakładu pracy albo przysłanych pocztą - niezwłocznie nie później niż do miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Brak

Kontakt merytoryczny:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,
tel.:      6246241, 6246291
e_mail:  wypisy@starostwo.jaroslaw.pl

Uwagi-zakres udostępnianych danych:

Wyrys z mapy ewidencyjnej - zainteresowane podmioty
Wypis z rejestru gruntów i budynków o niepełnej treści - zainteresowane podmioty
Wypis z rejestru gruntów i budynków – uprawnione podmioty

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

 • nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
 • gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;

oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

 • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 • innych podmiotów niż wymienione pod lit. a i b, które mają interes prawny w tym zakresie.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 12261
Podmiot udostępniający: PODGiK Jarosław
Nazwa dokumentu: Wydanie wypisu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator
Data wytworzenia informacji: 10.04.2019 11:57:10
Data udostępnienia informacji: 10.04.2019 12:32:15
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2021 11:30:40
Rejestr zmian