Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284),

Dotyczy

Koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na wniosek inwestora, projektanta w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich.
Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione powyżej , lub sytuowanie przyłączy.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
  • Dokumentacja zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczona na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Złożenie do wniosku niżej wymienionych dokumentów usprawni proces koordynacji sieci uzbrojenia terenu:

  • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci,
  • wyrys wypis z MPZP lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • inne (np. uzgodnienia branżowe, uzyskane postanowienia od zarządów dróg, pozwolenia
    wodno-prawne , itp.

Opłaty

Opłata zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu – parter, pok. 27

Miejsce załatwienia

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej , ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Zespół ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
parter pok. nr 30,

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie nie później niż do miesiąca dokładny termin określony zostanie w zawiadomieniu o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej.

Tryb odwoławczy

Brak

 Kontakt merytoryczny

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Zespół ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 
ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, tel. , 624 62 92

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3037
Podmiot udostępniający: PODGiK w Jarosławiu
Nazwa dokumentu: Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor PODGiK w Jarosławiu
Osoba, która udostępnia informację: Dyrektor PODGiK w Jarosławiu
Data wytworzenia informacji: 12.04.2019 10:56:54
Data udostępnienia informacji: 12.04.2019 11:10:34
Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2020 16:17:57
Rejestr zmian